Contacte

Talent emprenedor: emprenedoria juvenil

Programa integral de Qualificació i Ocupació

Talent emprenedor: itineraris GRATUÏTS d’acompanyament personalitzats per a la creació d’empreses

 • Tens entre 16 i 29 anys i una idea de negoci?
 • Vols analitzar la seva viabilitat?
 • Vols que t’acompanyem per crear la teva empresa?

El programa Talent emprenedor de les Cambres de Comerç de Catalunya i la Fundación INCYDE, esta cofinançat pel Fons Social Europeu i forma part del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

 • Fundación INCYDE
 • Fondo Social Europeo

Talent Emprenedor té com a objectiu incorporar al mercat laboral per la via de l'emprenedoria a joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, donant suport a la creació d’empreses intensives en coneixement.

Destinataris:

Joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que tinguin una idea de negoci per posar en marxa una empresa, especialment de col·lectius universitaris o de la formació professional.

Què oferim?

Itineraris GRATUÏTS d'acompanyament expert totalment individualitzats a cada projecte empresarial per a la seva posada en marxa.Aquests itineraris es realitzaran a 12 territoris en col·laboració amb universitats i entitats especialitzades.

L'acompanyament expert contempla 5 fases:

 • FASE 1: Promoció de l'emprenedoria
  Sessions obertes (2h) de sensibilització i promoció de l'emprenedoria destinades a joves.
 •  
 • FASE 2: Capacitació.
  Identificació de 20 joves amb una idea de negoci i formació grupal de 30h de durada sobre aspectes relacionats amb la creació d'empreses.
 •  
 • FASE 3: Apoderament individual.
  10h de millora de les competències professionals necessàries per posar en marxa una empresa en els sectors de cada projecte.
 •  
 • FASE 4: Experiència en context real.
  8h de pràctiques en empreses de recent creació per tal d'identificar factors clau d'èxit.
 •  
 • FASE 5: Acompanyament a la posada en marxa.
  Acompanyament expert per a la posada en marxa del projecte empresarial: tràmits, etc.

Requisits per participar:

 • Tenir entre 16 i 29 anys i acomplir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil*
 • Tenir un idea de negoci per posar en marxa la teva pròpia empresa.
 • Assumir el compromís de participar en totes les accions planificades.

Més informació: consell(ELIMINAR)@cambrescat.org

* Requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Per poder participar en el programa hauràs d’acomplir els requisits definits pel Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que són els següents:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que estiguin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També es poden inscriure els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració escrita de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Pujar