Contacte

Projecte COGITA

El Programa COGITA - Responsabilitat Social Corporativa i Medi Ambient a través de les Polítiques Públiques - que te una durada de 36 mesos, entre l'1 de gener de 2012 i el 31 desembre 2014, està finançat per la Unió Europea, a través INTERREG IVC, i pel Consell de Cambres de Catalunya.

L'objectiu del programa és ajudar a millorar les polítiques públiques per promoure una concepció integral de la RSE (econòmica, social i ambiental) en les PIMEs, per tal d'impulsar un desenvolupament responsable i sostenible del territori.

En aquest sentit, COGITA esta al servei de les polítiques públiques i de les diferents iniciatives que s'estan desenvolupant a Catalunya o que estan en vies de definició, i ha de servir per:

  1. Explorar l'estat de la situació a Catalunya.
  2. Definir un pla de promoció de la RSE consensuat entre els diferents grups d'interès
  3. Donar forma a futurs projectes d'impuls de la RSE.