Contacte

PICE: Qualificació i ocupació juvenil

Programa integral de Qualificació i Ocupació

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres de Comerç, és un programa individualitzat que et guiarà i acompanyarà al llarg d'un itinerari formatiu que hem preparat per a tu, i l'objectiu últim és la teva inserció en el mercat de treball o l'autoocupació. Està dissenyat a mida, tenint en compte les demandes de les empreses. Partint del teu grau de capacitació, millorem la teva qualificació, amb l'objectiu que accedeixis al món laboral.

Participa al PICE i obtindràs:

 • Una millora del teu perfil professional i les teves oportunitats d'inserció laboral.
 • Una formació amb qualificació Oficial.
 • Una formació personalitzada. A mida de la teva experiència i les teves necessitats.
 • Una xarxa més àmplia de contactes i coneixement.
 • La possibilitat de viatjar a l'estranger, on podràs viure una experiència de formativa i laboral i millorar les teves oportunitats personals i professionals.
 • Una millora en la teva carrera professional i el teu CV, podent aportar més competències i experiència en el món laboral.

I tot això, guiat de principi a fi per un dels nostres orientadors, que t'ajudaràn en cada moment del procés.

Un cop inscrit en el PICE podràs participar en:

Pla de Capacitació

El Pla de Capacitació és un itinerari formatiu complet que es realitza de forma presencial a les Cambres. Partint d'una orientació vocacional, que ens permet conèixer-te amb més profunditat, pots accedir a una sèrie d'accions formatives necessàries per a una inserció laboral exitosa.

Amb aquest pla es pretén teva qualificació i formació, millorant les teves oportunitats d'ocupació.

Pla de Mobilitat (pròximament)

El Pla de Mobilitat t'ofereix l'oportunitat de poder ampliar les teves competències professionals a l'estranger. L'àmbit d'actuació d'aquest pla és extensible a tots els països de la Unió Europea.

Des de les Cambres de Comerç, pretenem donar l'oportunitat d'apropar-te a empreses europees amb vista a obtenir una millor experiència formativa i laboral.

Pla de Formació Dual (pròximament)

El Pla de Formació Professional Dual dóna resposta tant a la manca de qualificació professional com a la necessitat de millorar la teva ocupabilitat i contractació.

Es realitza amb el doble objectiu de potenciar la teva formació i qualificació mitjançant els certificats de professionalitat i, d'altra banda, que siguis un dels participants en els contractes per a la formació i l'aprenentatge. Es realitza en règim d'alternança entre el centre formatiu i l'empresa, amb un nombre d'hores o dies d'estada en aquesta i en el centre.

Què he de fer per inscriure’m al PICE?

Si no ets beneficiari de la Garantia Juvenil.

 • Vés a la teva Cambra de Comerç més propera amb el DNI en vigor. T'aconsellem que portis el teu CV imprès, t'ajudarà en la teva inscripció.
 • Pregunta pel nostre Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), i allà et derivaran a la persona encarregada de la teva inscripció gratuïta al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Sol·licitarem el teu certificat digital, de manera que et demanarem que ens facilitis una sèrie de dades. Necessitaràs tenir disponible un correu electrònic.
 • T'inscriuràs en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb el personal de Cambres que t'anirà ajudant en tot el procés.
 • Et donarem el certificat, que podràs utilitzar en les teves futures gestions.
 • I, finalment, t'inscriurem al PICE!!

Si ja ets beneficiari de la Garantia Juvenil:

Requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Per poder participar en el PICE hauràs d’acomplir els requisits definits pel Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que són els següents:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que estiguin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També es poden inscriure els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració escrita de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Pujar