Contacte

PICE: Qualificació i ocupació juvenil

Programa integral de Qualificació i Ocupació

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres de Comerç, és un programa dissenyat per atendre les teves necessitats com a empresa a l'hora de contractar treballadors amb una formació, capacitació i qualificació professional d'acord amb el lloc a cobrir.

Beneficis

Si t'adhereixes a PICE, la teva empresa es beneficiarà de:

  • Joves qualificats professionalment i enfocats cap a l'empresa
  • Joves amb competències específiques en els llocs de treball de la teva empresa
  • La participació en un programa de millora social compromès amb l'ocupació i el futur dels joves del nostre país.
  • Assessorament per a la millora del teu negoci.

Ajudes a la Contractació i l'Emprenedoria

  • Ajuda directa de 1.500 euros per cada contracte formalitzat (amb una durada mínima de sis mesos).

Contractes a temps complet, indefinits o temporals, a joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que hagin participat en el Pla de Capacitació.

  • Ajuda de 1.800 euros per creació d'empreses (alta mínima de 12 mesos en l'Impost d'Activitats Econòmiques i el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social).

Compatibles amb els incentius per a la contractació de joves.

Aconsegueix el Segell d'Empresa Compromesa amb l'Ocupació Juvenil

Informa-te'n a la teva Cambra de Comerç.

Descarrega el fullet d'empreses

Pujar