Contacte

Perfil del contractant

Descarrega't les instruccions internes de contractació

Licitacions en curs

Expedient E1/2022 - Contractació del servei de vot electrònic per a la renovació dels Òrgans de Govern de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. Data límit de presentació d’ofertes 19 de gener de 2023.


Licitacions dels contractes tancats

Expedient 2/2021 - Contractació dels serveis d'assessoria laboral, fiscal i comptable pel consell general de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Expedient 1/2021 - Contractació dels serveis d'auditoria de comptes anuals del consell general de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Expedient 1/2019 - Contractació del servei de vot electrònic per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. Data límit de presentació d’ofertes 21 de gener de 2019.


Expedient 1/2018 - Contractació d'un servei de consultoria per a la realització de diverses tasques assignades al Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu INTERREG POCTEFA TRAILS. Data límit de presentació d'ofertes 22 de gener de 2019.

Contractació d’un servei per a la gestió del procés de votació electrònica per a les eleccions per a la renovació dels Òrgans de Govern de les Cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació

Plec de condicions per a la contractació dels serveis d'auditoria de comptes anuals del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.


Plec de condicions per a la contractació dels serveis d’assessoria laboral, fiscal i comptable pel Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.


Contractació d’un servei de comunicació per a la realització de diverses tasques responsabilitat del Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMED-DC. Import 20.000 Euros més IVA. Presentació ofertes fins 7 d’abril de 2015.


Contractació d’un servei de consultoria per a la realització de diverses tasques responsabilitat del Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMED-DC. Import 15.000 Euros més IVA. Presentació ofertes fins 7 d’abril de 2015.


Contractació d’un auditor de comptes per a la realització del control de primer nivell de la despesa efectuada pel Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMEDDC.


Contractació d’un servei de consultoria per a la realització de diverses tasques responsabilitat del Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg MED IFREIGHTMED-DC.