Contacte

Informació de Transparència

Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Document elaborat en compliment del que disposen la llei 19/2014, del 29 de desembre, de tranparència, accés a la informació pública i bon govern, i la llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.

Informes de transparència

Informe de transparència 2021

Informes d'auditoria

Informe auditoria de 2020

Altres

Pacte mundial Nacions Unides - Informe de progrés 2014